Metsänhoitotyöt Kuopio – investointi tulevaisuuteen

Metsät vaativat huolellista hoitotyötä. Metsänhoitotyöllä varmistetaan, että metsän terveys ja puuston laatu pysyvät hyvänä. Metsänhoitotyöt ovat ennen kaikkea investointi tulevaisuuteen. Hoidamme metsänhoitotyöt puolestasi, ja pidämme huolen, että metsäsi voi hyvin.

 Teemme varhaisperkaukset ja taimikon harvennukset ammattitaidolla raivaussahalla. Varhaisperkauksilla pidämme huolen, että nuorella taimikolla on varmasti riittävästi elintilaa. Taimikon harvennus on ajankohtainen, kun taimikko on kasvanut noin 3–8 metriseksi.

Onnistunut harvennus ja hakkuu voivat tarvita ennakkoraivauksen. Ennakkoraivausta tarvitaan erityisesti silloin, kun taimikonhoito on ollut puutteellista. Toteuttamamme ennakkoraivaukset takaavat laadukkaan hakkuujäljen.

Nuoren metsän hoito on ajankohtainen, kun taimikonhoito on jäänyt tekemättä. Kun hoitaa nuorta metsää, satsaa tulevaisuuteen ja varmistaa, että metsän kunto elpyy. Nuoren metsän hoito parantaa metsän taloudellista kannattavuutta huomattavasti.

 Metsänhoitotyötä varten voi hakea Metsäkeskuksen myöntämää kemera-tukea. Autamme mielellämme tuen hakemisessa.

Maisemointityöt

Palveluihimme kuuluu tonttien maisemointi. Tarkasti suunniteltu ja toteutettu maisemointi on kestävä ratkaisu niin pienille kuin isoille tonteille.

Tarvitsevatko metsäsi hoitoa? Me autamme sinua.

Pyydä hinta-arviota